Przez Chamber's Global, International Tax Review i The European Legal 500 uznawany za wiodącego eksperta w zakresie VAT na polskim rynku. Autor komentarza do ustawy o VAT, który doczekał się już 14 wydań, współautor polskiej części „VAT in Europe” wydawanej przez IBFD, autor licznych publikacji w fachowych wydawnictwach krajowych i zagranicznych.

Od 2012 roku członek Grupy Ekspertów ds. VAT powołanej przez Komisję Europejską. Wcześniej był członkiem Grupy Ekspertów ds. funkcjonowania systemu podatku VAT powołanej przez Komisję Europejską. W latach 2011 - 2014 członek Komitetu Podatkowego ds. Podatków Pośrednich Europejskiej Konfederacji Doradców Podatkowych (CFE). W latach 2010-2014 przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2018-09-05

"Sądzę, że ważna, a nawet coraz ważniejsza jest specjalizacja. Podatki stają się zbyt skomplikowane, aby móc objąć je w pełni profesjonalnie w całości. Tymczasem jest pełno obszarów, nisz, które nie są jeszcze na rynku wystarczająco zagospodarowane."

Tomasz Michalik

 1. Panie Mecenasie, Państwa Firma – MDDP, to z jednej strony firma doradztwa podatkowego, natomiast z drugiej kancelaria oferująca obsługę prawną. Skąd pomysł połączenia pod jedną marką tych dwóch obszarów

Uważamy, że to najbardziej naturalne połączenie kompetencji. Klienci oczekujący wsparcia w zakresie swoich obowiązków podatkowych oczekują często także szerszej pomocy w innych obszarach prawa.  Jeśli jako przykład potraktujemy wsparcie w zakresie np. transakcji to związek prawa podatkowego z prawem handlowym, cywilnym wydaje się naturalny. A przecież często mamy jeszcze do czynienia z obszarami czy branżami regulowanymi w sposób szczególny – jak np. w przypadku firm farmaceutycznych czy działających w branży energetycznej. To współpraca wymagająca specjalistycznej wiedzy prawniczej dotyczącej obszarów ich działalności.  Mówiąc krótko, uważamy, że powiązanie doradztwa podatkowego z kancelarią prawną jest po prostu niezbędne.

 1. Dzisiaj Państwa Firma jest jednym z liderów na rynku usług prawno-podatkowych, natomiast jestem ciekawa czy pamięta Pan swój pierwszy krok w ścieżce zawodowej? Czy w ramach dotychczasowej kariery mógłby Pan wskazać inne kroki milowe?

Ależ oczywiście, sądzę, że każdy doskonale pamięta swoje pierwsze dni w zawodzie. Tych kamieni milowych jest kilka – jeśli miałbym wskazać najważniejsze to niewątpliwie wybór pierwszego pracodawcy – dużej firmy doradczej, która potrafiła swoich pracowników nauczyć pewnych standardów wykonywania zawodu, a potem decyzja o rozpoczęciu wraz z grupą koleżanek i kolegów, znakomitych prawników i doradców podatkowych, samodzielnej działalności już, jako MDDP.

 1. Dlaczego zainteresował się Pan obszarem podatków?

Wybór podatków jeszcze w trakcie studiów prawniczych na początku lat 90-tych był dość nieoczywisty, jednak wówczas odnosiło się wrażenie, że jest to obszar nowy i raczej nieszczególnie zbadany. Dziś, oczywiście, jest zupełnie inaczej – młodzi prawnicy dostrzegają w podatkach obszary fascynującej, intelektualnej i prawniczej przygody, zwłaszcza od maja 2004 roku, kiedy przystąpienie do Unii Europejskiej dało nam zupełnie nowe prawne instrumentarium w rozważaniach dotyczących podatków i obowiązków podatkowych.  

 1. Czy mógłby Pan przybliżyć istotę zawodu doradcy podatkowego i jego rolę w społeczeństwie? Jakie cechy charakteru lub predyspozycje mogą być pomocne w budowaniu ścieżki kariery w tym zawodzie?

To pytanie, na które odpowiedź musiałaby być bardzo rozbudowana. W skrócie – doradca podatkowy to jeden z zawodów prawniczych, którego uprawnienia w zakresie prawa podatkowego są tożsame z innymi zawodami. Jest to jeden z zawodów zaufania publicznego, a o jego randze świadczy choćby to, że to właśnie doradcy podatkowi są tym zawodem prawniczym, którego przedstawiciel najczęściej reprezentuje obywateli w sądach administracyjnych, a także – a może nawet przede wszystkim w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dorady podatkowi są nie tylko praktykami – większość poważnych komentarzy przepisów prawa materialnego i procesowego dotyczącego sfery podatków jest autorstwa właśnie doradców podatkowych. A pożądane cechy? No cóż, jak to w przypadku prawników – otwarty umysł, chęć nauki i rozwoju, wiara w prawo i praworządność, twarde zasady etyki. Taki, powiedziałbym, zestaw podstawowy, absolutnie niezbędny dla każdego doradcy podatkowego. Mówię to z pełnym przekonaniem i jako doradca z ponad 25-letnim stażem i jako były przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.   

 1. Pełnił Pan w latach 2010-2014 funkcję Przewodniczącego Krajowej Izby Doradców Podatkowych i w związku z tym chciałabym Pana zachęcić do podzielenia się refleksją odnośnie działań samorządu i ich efektów na przestrzeni ostatnich lat. Jak bardzo zmienił się Państwa samorząd?

Samorząd zmienił się bardzo, tak jak zmienił się sam zawód – myślę, że dziś samorząd jest otwartym, dobrze działającym organizmem rozumiejącym potrzeby współczesnego świata. Ale oczywiście, zwłaszcza w zakresie promowania zawodu, wciąż wiele pozostaje do zrobienia. Powiedziałbym jednak, że to jest jedno z tych zadań, które nigdy się nie skończą – musimy wciąż informować i wyjaśniać, kim jest doradca podatkowy i jak wiele może on zaoferować swoim klientom.

 1. Biorąc pod uwagę to, o czym Pan mówi, można stwierdzić, że działania samorządu doradców podatkowych są zauważalne. Patrząc jednak w statystyki można odnieść wrażenie, że wśród absolwentów uczelni prawniczych niesłabnącą popularnością cieszy się wciąż aplikacja radcowska oraz adwokacka. Z czego to wynika i jak mógłby Pan to wytłumaczyć?

Sądzę, że młodzi prawnicy myśląc o swojej przyszłości widzą ją najczęściej w tradycyjnych prawniczych zawodach. Nie ma w tym nic zaskakującego. My jesteśmy zawodem młodym – aczkolwiek już z bardzo bogatym dorobkiem. Kariera w doradztwie podatkowym jest dostrzegana przez młodych prawników, jako prawdziwie dobra alternatywa dla kariery w bardziej tradycyjnych zawodach prawniczych. Wielką rolę w popularyzacji zawodu pełnią duże – także międzynarodowe – firmy doradcze. Nie bez powodu wśród najbardziej pożądanych pracodawców prawniczych młodzi prawnicy od lat wymieniają czołowe firmy doradztwa podatkowego.

 1. Pracodawcy coraz większą uwagę przywiązują do komunikacji z przyszłymi pracownikami, w tym zwłaszcza ze studentami. Od jakiegoś czasu mówi się o rozwijającym się zjawisku employer branding w środowisku prawniczym. Czy z Pana punktu widzenia to nieuchronność i wcześniej czy później każda większa firma będzie podejmowała tego typu działania, czy też employer branding to element strategii rozwoju firmy i chęć wyróżnienia się na tle innych pracodawców?

Employer branding nie jest dla mnie nowym zjawiskiem. To raczej nazwanie i usystematyzowanie szeregu działań znanych i praktykowanych od dawna. Z tą różnicą, że teraz są one podejmowane i rozwijane z większą świadomością ze strony pracodawców. Każda firma, nie tylko prawnicza, chce przyciągnąć i zatrzymać najlepszych na rynku. Bo employer branding to dla mnie nie tylko działania skierowane do studentów i przyszłych pracowników, ale również do tych obecnych, którzy na co dzień swoją pracą przyczyniają się do rozwoju firmy.  

 1. Państwa Firma wyszła z inicjatywą nowego wydarzenia skierowanego do młodych absolwentów uczelni prawniczych i ekonomicznych. Czy mógł Pan przedstawić założenia projektu MDDP, jakim jest konkurs Tax Everest?

Tax Everest jest projektem stworzonym wspólnie z Ośrodkiem Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Powstał on, aby docenić i nagrodzić studentów ostatniego roku studiów, którzy wyróżnili się jakością swoich prac z zakresu prawa podatkowego. Zależy nam, aby Ci młodzi ludzie zostali zauważeni, a trud i wysiłek, jaki podjęli przy pisaniu swoich prac nie odszedł w zapomnienie zaraz po ich obronie. Stąd pomysł na konkurs oceniający właśnie prace magisterskie.

 1. Co ma wyróżniać Państwa inicjatywę na tle innych skierowanych do studentów i młodych absolwentów?

Wyróżnikiem jest formuła Tax Everest. Większość konkursów skupia się najczęściej na studentach III, IV roku. Absolwentom oferowane są staże, praktyki, często stałe zatrudnienie. Tax Everest jest inny – oferujemy studentom V roku możliwość, być może ostatnią, udziału w przygodzie będącej na pograniczu ich dotychczasowego życia studenckiego z ich rozpoczynającą się karierą zawodową. Co więcej mamy nadzieję, że udział w konkursie może pomóc im w rozwoju tej ostatniej, ponieważ możliwość publikacji w najlepszych wydawnictwach branżowych czy udział w debacie eksperckiej już na samym początku drogi zawodowej mogą być silnym impulsem do jej ukształtowania i to przy minimalnym wysiłku z ich strony, bo najcięższa praca jest już za nimi – ich prace magisterskie są napisane i obronione. Nie wymagamy od nich dodatkowej aktywności. Przesłane prace zostaną zanonimizowane i rozesłane do członków jury, którzy oceniając je nie będą znali autora pracy, czy Alma Mater z jakiej się wywodzi. Co więcej wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do udziału będą zaproszeni na wielką galę finałową, która odbędzie się wiosną przyszłego roku. Tam będą mogli wziąć udział w dyskusjach panelowych z autorytetami naukowego i biznesowego świata podatków. Przewidziane nagrody są w tym momencie sprawą drugorzędną, ale zadbaliśmy o to, aby były atrakcyjne. Wyjazd do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu to rzadkość nawet dla wieloletnich praktyków. A przedruki zwycięskich prac przez wydawnictwo Wolters Kluwer to szansa na zostanie zauważonym w środowisku branżowym. A do tego wspaniała pierwsza publikacja wśród, jak mam nadzieję, wielu kolejnych w przyszłości.

 1. Czy planują Państwo powtarzać to przedsięwzięcie, co roku, czy jest to wydarzenie jednorazowe?

Chcielibyśmy, aby konkurs był powtarzany, co roku. Już teraz na stronie internetowej konkursu można zostawić swój adres mailowy zgłaszając w ten sposób swoje zainteresowanie Tax Everestem. A my o drugiej edycji konkursu przypomnimy na pewno.

 1. Biorąc pod uwagę to, o czym Pan mówi i założenia projektu Tax Everest, czy mógłby Pan wskazać te obszary, które absorbują uwagę środowiska podatkowego? Którym tematom warto poświęcić swoją uwagę i przyjrzeć się im bliżej?

Tych obszarów jest niezmiernie dużo – to, co jest niezmiennie fascynujące to, pozostając w moim ulubionym obszarze, czyli w świecie podatku VAT, relacja między regulacjami krajowymi, a unijnymi, wpływ rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości UE na polską praktykę orzeczniczą, fascynujące konstrukcje wypracowane przez Trybunał, a stosowane w praktyce doradców jak choćby zasada bezpośredniego stosowania Dyrektywy z pominięciem przepisów krajowych. Tych obszarów jest naprawdę bardzo wiele, a wciąż pojawiają się kolejne – jak choćby rola doradcy podatkowego w świecie zmienionym przez kolejną, czwartą, rewolucję przemysłową.

 1. Wśród naszych Czytelników są młodzi prawnicy, wkraczający dopiero w ścieżkę zawodową, dlatego też chciałabym Pana spytać, w jaki sposób rozsądnie budować karierę, by w perspektywie najbliższych lat osiągać kolejne sukcesy zawodowe?

Wiele osób uważa, że chciałoby od razu założyć własne kancelarie i zacząć samodzielnie działać na rynku. Może to dobry pomysł, ale w to nie wierzę. Warto zdobyć doświadczenie, pewną kulturę pracy w działającej firmie doradczej. Może to nie zabrzmi najlepiej – ale uważam, że karierę zawodową warto rozpocząć w dużej firmie doradczej. Ona daje pewne dobre podstawy i standardy, od techniki pracy, nauki pracy nad opiniami, relacjami z klientem etc. a skończywszy na wpojeniu mocnych standardów etycznych. Nie oznacza to, że młodzi doradcy nie otrzymają tego w mniejszych kancelariach. W niektórych, pewnie w wielu – na pewno tak.

 1. Co w takim razie może stanowić złoty środek w planowaniu swojej ścieżki zawodowej?

Sądzę, że ważna, a nawet coraz ważniejsza jest specjalizacja. Podatki stają się zbyt skomplikowane, aby móc objąć je w pełni profesjonalnie w całości. Tymczasem jest pełno obszarów, nisz, które nie są jeszcze na rynku wystarczająco zagospodarowane. To szansa dla młodych doradców.

Dziękujemy za rozmowę.

DOMINIKA SITKIEWICZ

Dominika Sitkiewicz

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy jest największą niezależną polską firmą doradztwa podatkowego. Nasz zespół liczy ponad 80 osób - doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów – ekspertów w zakresie podatku VAT, ceł i akcyzy, podatków dochodowych, cen transferowych, podatków międzynarodowych, podatków lokalnych oraz postępowań podatkowych i sądowych. Byliśmy wielokrotnie wyróżniani w rankingach firm doradczych, a nasi specjaliści uznawani są za wiodących w swoich dziedzinach. Jesteśmy autorami komentarzy do regulacji podatkowych, ekspertami sejmowymi i ekspertami Komisji Europejskiej, wykładowcami i organizatorami konferencji podatkowych.

W 2018 r. MDDP otrzymała tytuł Najlepszej Firmy Doradztwa Podatkowego w Polsce w rankingu European Tax Awards organizowanym przez prestiżowy magazyn International Tax Review oraz Największej Firmy Doradztwa Podatkowego w rankingu Dziennika Gazety Prawnej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy jest liderem podatków pośrednich w Polsce – aż 5 ekspertów MDDP jest wymienianych w gronie najlepszych specjalistów VAT w zestawieniu "Indirect Tax Leaders” International Tax Review. MDDP w 2017 i 2018 r. została wymieniona jako jedyna polska firma wśród liderów rynku doradztwa transakcyjnego w rankingu “Tax Transactional” przygotowanym przez International Tax Review.
www.mddp.pl